Stručni skup o zaštiti na radu

Stručni skup o zaštiti na radu

Početkom prošloga mjeseca održan je do sada najveći stručni skup o zaštiti na radu na kojemu je sudjelovalo više od 500 stručnjaka iz cijele Hrvatske. Tema skupa bili su načini i metode ispitivanja radnog okoliša i radne opreme, a stručni je skup bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu zaposlenima u ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu.

 Tijekom trajanja skupa održana su i predavanja o buci na radu, rizicima i metodama utvrđivanja izloženosti buci, vibracijama koje se prenose na cijelo tijelo, sigurnom ulasku u skučeni prostor te o metodama ispitivanja i procjenama rizika, a predavanje o iskustvima vezanim uz inspekcijski nadzor na temu ispitivanja radnog okoliša i radne opreme održao je Ivica Daničić, viši inspektor rada iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske. 
 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.