Što čini uspješnu karijeru?

Uspjeh se ponekad dogodi slučajno, gotovo preko noći, ali u najvećem broju slučajeva rezultat je usredotočenosti, predanog rada, marljivog učenja pa i odricanja. Financijska dobit ne mora svima biti pokretač, no sigurno je ugodnije osim radosti i ispunjenja koje pruža rad, imati i financijsku korist.

Globalizacija nije zaobišla ni poimanje uspješne karijere pa je istraživanje koje je provedeno na više od 600 000 osoba u svijetu pokazalo kako je uspješna karijera, unatoč kulturalnim i drugim razlikama među ljudima, nešto što se percipira prilično slično. Iz svega toga proizašao je zaključak o sedam faktora koji utječu na razvoj karijere.
Na prvome su mjestu učenje i razvoj koji se odnose na osobni rast i tako unaprjeđuju naše vještine, stvaraju kvalifikacije i utječu na daljnje napredovanje u poslu. Sposobnost snalaženja u poduzetništvu, poduzetničke vještine svakako su važne za osnivanje poslovanja i upravljanje njime, a tako i karijerom. Na trećem je mjestu ravnoteža između privatnog i poslovnog života i temelji se na osobnim vrijednostima, a uključuje mogućnost fokusiranja na različita područja života ovisno o okolnostima u kojima se nalazimo. Profesionalne aktivnosti koje nisu samo puko ispunjavanje dužnosti kako bi se dostigao cilj doprinose razvoju uspješne karijere, kao i pozitivni odnosi na radnome mjestu budući da su oni povezani s temeljnom potrebom da se povežemo s drugim ljudima. Financijski temelj jedan je od faktora za uspjeh jer odražava našu temeljnu potrebu za stabilnošću, a nju nam i pruža. Za napredak u suvremenom društvu financijski su temelji potreba, ali financijski uspjeh nije samo preživljavanje, ono je puno više od toga i uključuje sigurnost, stabilnost te lagodan život, a prilikom planiranja karijere potrebno je voditi računa o novcu i promaknućima, ali prije toga svakako o zadovoljstvu karijerom koju gradimo.
Cjeloživotno učenje omogućuje nam i zaokrete u karijeri pa se ne treba plašiti zasićenošću nečim. Kad dosegnemo jedan vrh, u modernome svijetu možemo slobodno krenuti osvajati novi vrh, a iako se ponekad čini da su sasvim različiti, sva prijašnja iskustva i znanja uvijek možemo iskoristiti u novim situacijama i osvajanjima novih vrhova.  

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.