Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti

 

Naziv projekta: Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti

 

Broj ugovora: HR.1.1.09-0038

 

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak

 

Su-prijavitelj/Partner: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

 

Suradnici: članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije

 

Trajanje: 12 mjeseci (26.2.2015.-25.2.2016.)

 

Ukupna vrijednost projekta je 26.486,13 EUR; od čega je doprinos iz Europskog socijalnog fonda 23.925,81 EUR

 

Opći cilj projekta: Pridonijeti povećanju zaposlenosti u Sisačko-Moslavačkoj županiji

 

Specifični cilj: Poboljšati kapacitete i učinkovitost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ)

 

Glavne aktivnosti projekta:
Komponenta 1 Operativno planiranje i unaprjeđenje internih procedura
Komponenta 2 Edukacija članova LPZ SMŽ za razvoj i upravljanje EU projektima, praćenje i evaluaciju
Komponenta 3 Promotivne aktivnosti i uspostava Info točke

 

Kratki opis projekta:
Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji putem poboljšanja kapaciteta i učinkovitosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ) kako bi se izgradilo efikasno i organizirano partnerstvo, kompetentno za razvoj lokalnih inicijativa koje će ostvariti pozitivne učinke u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kapaciteti i učinkovitost LPZ SMŽ će se poboljšati kroz provedbu tri komponente aktivnosti: 1.operativno planiranje i unaprjeđenje internih procedura, 2. edukacija članova LPZ SMŽ za razvoj i upravljanje EU projektima, praćenje i evaluaciju i 3. promotivne aktivnosti i uspostavu Info točke, koja će biti dostupna javnosti te pružati relevantne informacije o LPZ SMŽ i razvojnim inicijativama u skladu sa potrebama u Sisačko-moslavačkoj županiji. Projekt će se provoditi na području Sisačko-moslavačke županije u trajanju od 12 mjeseci.

 

Letak:

 

 

 

               
 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.