Istraživanje o lokalnim partnerstvima za zapošljavanje

Pozivamo sve članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije da popune anketu u okviru istraživanje o lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, kojeg provodi Institut za razvoj tržišta rada.
Kliknite ovdje kako bi ste sudjelovali u istraživanju: https://guszosi.limequery.com/678418?token=4Rw3uoXwJiAFcSC&lang=hr

 

Institut za razvoj tržišta rada provodi istraživanje o funkcioniranju lokalnih partnerstava za zapošljavanje i partnerskih vijeća za zapošljavanje (dalje u tekstu: LPZ) koja su uspostavljena na razini županija u Republici Hrvatskoj, s primarnom svrhom razvoja i provedbe lokalnih strategija razvoja ljudskih potencijala (dalje u tekstu: SRLJP). Svrha istraživanja je utvrditi uspješnost u radu LPZ-a, razinu uključivanja članova i ostalih dionika u rad LPZ-a te procijeniti utjecaj koji LPZ-i imaju na razvoj lokalnih tržišta rada. Ciljna skupina istraživanja su organizacije članice LPZ-a dok je poseban dio pitanja usmjeren na tehnička tajništva LPZ-a. Rezultati istraživanja će biti korišteni u svrhu izrade preporuka prema nadležnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini o daljnjem unapređenju djelovanja LPZ-a, u svrhu boljeg funkcioniranja lokalnih tržišta rada. Rezultati istraživanja će biti prikazani grupno te pojedinačni odgovori ispitanika neće biti prikazani.
Ispunjavanjem upitnika dajete suglasnost da Institut za razvoj tržišta rada može obrađivati Vaše osobne podatke sadržane u ovom obrascu samo za potrebe istraživanja.
 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.