Započeo projekt “Znanjem i iskustvom do radnog mjesta”

Na području Krapinsko-zagorske (nastavno KZŽ) i Sisačko-moslavačke županije (nastavno SMŽ), 26. ožujka 2019. godine, započeo je projekt pod nazivom “Znanjem i iskustvom do radnog mjesta”. Svrha projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada KZŽ i SMŽ kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.