Inovativnim pristupom do zapošljavanja u SMŽ

Održana Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

U ponedjeljak, 6.svibnja 2019. godine u predavaonici Poduzetničkog inkubatora PISAK u Sisku održana je sjednica Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ) te je na istoj u članstvo Partnerstva primljen i novi član, Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije.

Na Skupštini su predstavljene i aktivnosti projekta Inovativnim pristupom da zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, a raspravile su se i teme vezane uz zapošljavanje ranjivih skupina.

 

EUROPSKA UNIJA

Ulaganje u budućnost


Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali


Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i ni u kojem slučaju ne odražava stavove Europske unije.